3 former for populære højskoler

3 former for populære højskoler

27. maj 2022 Slået fra Af admin

Der findes mange former for højskoler i Danmark. Og der kan være stor forskel på det sted, hvor man havner. Det handler derfor om at træffe den rigtige beslutning, eftersom det er afgørende for det miljø, man havner i.

Det er vel at mærke ikke kun socialt set, at det er væsentligt at lande det rette sted i et fællesskab med de samme interesser. Det handler også om at fagligt set finde en højskole, som kan være med til at udvikle de egenskaber, man gerne vil bruge karrieremæssigt i sin fremtid.

Vi ser her på 3 af de mest populære typer af højskoler i Danmark.

Den almene højskole

Når man bliver indskrevet på en almen højskole, er der tale om et sted, hvor man typisk fordyber sig i et fag eller en linje. Det kunne f.eks. være det franske sprog eller matematik. Dette er den ideelle løsning for den elev, der gerne vil lære f.eks. lige netop et sprog, da eleven ønsker at være ekstra godt forberedt forud for starten på et gymnasie eller fordi eleven vil udfordre sig selv og på en særlig studietur, hvis højskolen tilbyder dette.

Den fagspecialiserede højskole

Når man starter på en fagspecialiseret højskole, er der tale om at dykke ned i et meget specifikt område. Der er dog regler om, at en højskole skal tilbyde en bred almen undervisning, men derudover kan der være stort fokus på f.eks. at dyrke drama, designe eller dyrke kunsten. F.eks. vil der være et stort fokus på skuespil kurser og læren om dramaturgi etc. på en teaterhøjskole, men der vil stadig være undervisning i dansk, matematik osv. Den fagspecifikke højskole er ofte også god til at få undervisere ind, som matcher de studerendes interesse. I forhold til eksemplet med en teaterhøjskole ville det f.eks. være at få en kendt skuespiller ind og arbejde med de unge mennesker.

Højskolen med fokus på gymnastik, sport og idræt

Højskoler med fokus på bevægelse og aktivitet er også i høj kurs! Igen er der ikke udelukkende tale om sport dagen lang, da højskolen er forpligtet til at undervise i de almene fag, men fokus er klart på at være fysisk aktive. Mange af højskolerne tilbyder linjer, så man f.eks. kan dyrke fodbold, håndbold eller andet på et højere niveau og udvikle sig.